Politika privatnosti

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Osobni podaci koje Voditelj obrade prikuplja i obrađuje u obavljanju svoje djelatnosti  predstavljaju poslovnu tajnu. Voditelj obrade provodi mjere tehničke i organizacijske sigurnosti koji osiguravaju trajanju povjerljivost svih osobnih podataka i što obuhvaća i sprečavanje neovlaštenog pristupa osobnim podacima i opremi kojom se koristi pri obradi podataka ili njihove neovlaštene upotrebe.

S osobnim podacima mora se postupati s posebnom pažnjom, a koristiti se smiju isključivo u skladu s razlogom iz kojeg su prikupljeni.

Prikupljamo samo one osobne podatke koji su nam dobrovoljno dostavljeni ili za koje postoji druga zakonita osnova obrade.
PRIKUPLJANJE I OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Prikupljanje osobnih podataka smije se provoditi isključivo sukladno zakonskim propisima i etičkim načelima. Dopušteno je obrađivati osobne podatke samo kad za to postoji jasno određena i dokumentirana zakonska osnova ili osnova temeljena na ugovornom odnosu, dok su sve ostale obrade osobnih podataka dopuštene jedino uz jasnu dokumentiranu privolu njihovog vlasnika ili njegovog opunomoćenika.

Isti podaci koriste se u svrhu sklapanja ugovora, te u svrhu upoznavanja prodavatelja s kupovnim navikama kupaca, kao i u informativne svrhe, te svrhe promidžbe usluga i proizvoda prodavatelja.

Osobne podatke prikupljamo radi:

 • što kvalitetnijeg odgovora na vaš upit;
 • izvršenja ugovora o kupoprodaji i/ili servisu;
 • promocije naših usluga i iskazivanja namjere sklapanja ugovora;
 • naše interne statističke obrade podataka;
 • mogućnosti slanja publikacija, brošura i drugih promidžbenih materijala;
 • izvršenja naših zakonskih i ugovornih obveza;
 • legitimnog interesa.

Voditelj obrade obrađuje osobne podatke isključivo u mjeri u kojoj je to potrebno za pružanje usluge i ostvarivanje gore navedenih ciljeva. Prilikom pohrane podataka osobni se podaci pohranjuju na najmanjem mogućem broju mjesta na kojima su adekvatno zaštićeni.

Ne zahtijevamo od vas slanje podataka kako bismo vam omogućili pristup na svoje stranice i ne tražimo da otkrijete više podataka no što je doista potrebno.

Kada posjećujete naše web-lokacije, naš web-server uvijek sprema naziv Vašega pružatelja internetskih usluga, web-lokaciju s koje ste nas posjetili, web-lokacije koje ste pregledavali tijekom posjeta te datum i vrijeme posjeta. Naši kolačići ne sadržavaju specifične osobne informacije, tako da Vaša privatnost ostaje zaštićena, jer se ne radi o osobnom podatku, odnosno tako prikupljene osobne podatke ne koristimo da bismo Vas identificirali.

Kolačić je zapis koju web stranice pohranjuju i / ili dobivaju iz memorije vašeg uređaja, kroz preglednik koji koristite. Ako ste, primjerice, na nekoj web stranici odabrali hrvatski jezik kao željeni jezik komunikacije, podatak o vašem odabiru bit će pohranjen u obliku kolačića. Većina njih ima vremenski rok trajanja, a svaki se može obrisati ili onemogućiti u postavkama vašeg preglednika. Radi pamćenja vaših postavki i navika, korištenje kolačića pomaže u brzini i sigurnosti pristupanja stranicama, a u mnogim slučajevima nužni su za normalno prikazivanje sadržaja i funkcioniranje stranice.

U našem radu ovu tehnologiju koristimo odgovorno, u skladu sa važećom nacionalnom i europskom regulativom, isključivo za unaprjeđenje vašeg korisničkog iskustva i omogućavanje pružanja naših usluga. Kolačiće koje koristimo su obavezni kolačići koji pamte da ste se složili s napomenama i obavijestima naše stranice te određene informacije glede vaše registracije/prijave za lakše kasnije korištenje naše stranice i njeno brže učitavanje:

 • Google: Google analitika
 • interna analitika posjećenosti stranice
 • Facebook: Facebook pixel

KAKO MOGU OBRISATI ILI BLOKIRATI KOLAČIĆE?
Suglasnost za korištenje kolačića na našim stranicama možete povući kada god želite. Možete ih obrisati ili blokirati kroz svoj internetski preglednik ili koristeći specijalizirane programe za to. Napominjemo kako onemogućavanje svih kolačića može uzrokovati probleme u funkcioniranju većine stranica, pa tako naših stranica. Upute za postavke kolačića u vašem pregledniku možete pronaći na sljedećim poveznicama:

IP adresa se prenosi sa svakim poslanim zahtjevom poslužitelju, tako da server zna gdje odgovor mora biti poslan. Pružatelj internet usluga (ISP) dodjeli svima IP adresu prilikom spajanja na Internet. ISP može pratiti koja je IP adresa u kojem trenutku dodijeljena pojedinim korisnicima. Sve dok se spremljena IP adresa ne izbriše može se, u teoriji, preko ISP-a, doći do identiteta krajnjeg korisnika. Iz tog razloga Voditelj obrade ne spremaju IP adrese posjetitelja, nego ih koriste samo u svrhu prepoznavanja sesije i obrane od napada. Prema tome IP adresa se neposredno nakon toga briše, tako da prikupljeni podaci ostanu anonimni te da se niti posredovanjem ISP ne može saznati identitet krajnjeg korisnika.

Povrh toga, osobni se podaci spremaju samo onda ako nam ih dobrovoljno stavite na raspolaganje, npr. u okviru registracije, anketa, nagradnih igara ili radi izvršenja ugovora.
Voditelj obrade omogućava ostvarivanje svih prava ispitanika. Tako u svakom trenutku imate pravo tražiti:

 • brisanje osobnih podataka („pravo na zaborav“) ako obrada Vaših osobnih podataka više nije nužna u odnosu na svrhu zbog kojeg su prikupljeni ili ukoliko povučete Vašu privolu za obrađivanje osobnih podataka ili ukoliko uložite prigovor na obradu Vaših osobnih podataka te dokažete da Vaši legitimni interesi za brisanjem osobnih podataka prevladavaju nad legitimnim interesom Voditelj obrade za obradom Vaših osobnih podataka;
 • ispravak osobnih podataka ako su se neki od Vaših osobnih podataka izmijenili ili ste uočili grešku Vašim prikupljenim osobnih podacima;
 • prijenos osobnih podataka, odnosno zatražiti osobne podatke koji se na Vas odnose u elektroničkom obliku i prenijeti ih trećoj osobi;
 • prigovor ukoliko se protivite svrsi u koju se Vaši osobni podatci obrađuju;
 • ograničenje obrade osobnih podataka ukoliko osporavate točnost osobnih podataka, ukoliko se protivite brisanju osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe; ukoliko Voditelj obrade više ne treba Vaše osobne podatke za potrebe obrade, ali ih tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva; ukoliko ste uložili prigovor na obradu osobnih podataka.

Vaša prava možete ostvariti bez troškova, elektroničkim putem, obraćanjem na mail adresu: [email protected]

Iznimno, ukoliko zahtijevate da Vam se u svrhu prijenosa osobnih podataka izda potvrda u drugom obliku, osim elektroničkom obliku, Voditelj obrade pridržava pravo naplate razumne naknade administrativnih troškova za izdavanje dodatne kopije osobnih podataka.

U slučaju narušavanja sigurnosti osobnih podataka koje bi Vam moglo prouzročiti znatnu štetu, društva Voditelj obrade će Vas o istom obavijestiti bez odgađanja, te poduzeti sve potrebne mjere kako bi se šteta otklonila, te ograničilo ili ublažilo štetne posljedice nastale narušavanjem sigurnosti osobnih podataka.

Ako odlučimo mijenjati ovu politiku privatnosti, promjene ćemo postaviti na ovu stranicu tako da možete neprestano imati uvid u njih.

 

U Jastrebarskom, dana 01.12.2019.