Podaci o tvrtki

Jaska bike d.o.o.

Radnička cesta 27, 10450 Jastrebarsko
Puni naziv: JASKA BIKE d.o.o. za trgovinu i usluge
OIB: 03638501997
MBS: 081022633
Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu
Temeljni kapital: 2.654,46 eura (20.000,00 kuna po tečaju od 7.5345 kn za 1 euro), uplaćen u cijelosti
Osnovna djelatnost: kupnja i prodaja robe
Godina osnutka: 2016.

Osobe ovlaštene za zastupanje: Davor Bradvić, direktor

Telefon: +385 (1) 627 2908
E-mail: [email protected]
Web: www.foxracing.hr

IBAN: HR8223600001102531837
Banka: Zagrebačka banka d.d., sjedište: Trg bana J. Jelačića 10, 10000 Zagreb